• Met Inspect 2 Report (I2R) wordt het uitvoeren van inspecties, maken van offertes of indienen van andere documenten kinderlijk eenvoudig!

  Niet langer stapels papier meenemen, formulieren invullen met pen en papier, opsturen en op kantoor -dagen later- onleesbare handschriften overtypen. Veilig en snel uit te rollen op standaard telefoons/tablets. Direct besparen op tijd/papier/overhead!

  Een greep uit mogelijke formulieren, keuringen, documenten:
  • Algemene keuring/risico inventarisatie en evaluatie/conditiemeting
   Inspecties t.b.v. certificering of ter controle dat de bouwlokatie gereed is voor aanvang van werk. Conditiemetingen bv. gebaseerd op basis van NEN2767 t.b.v. meerjarenbegroting.
  • VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) checklists
   VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) checklists. Rapportage onveilige werksituaties en/of bijna-ongelukken en incidenten.
  • Bestel/opdracht/opname/offerte formulieren
   Opname/taxatie formulier voor werkzaamheden aan bestaande installaties/objecten (inclusief invoer van maten, beschrijving situatie en fotobijlagen). Mogelijkheid om winkelmandje te vullen met onderdelen uit uw eigen materiaal/onderdeelvoorraad. Mogelijkheid om handtekening van opdrachtgever/klant op tabletscherm in te voeren, resulterend in ondertekende opdracht/bestelling op kantoor, inclusief complete prijscalculatie met inachtneming van speciale prijsafspraken met key-accounts.
  • Leads/nieuwe-business genereren
   Bijvoorbeeld leads verzamelen door op basis van geconstateerde gebreken offertes uit te brengen of vervangvoorstellen van verouderde installaties in te dienen. Aanbieden/verkopen van nieuwe onderhoudscontracten (bij het aantreffen van nieuwe installaties) is ook mogelijk. Direct ondertekend door opdrachtgever op een tablet.
  • Incidenten- en klachtenafhandeling
   Incidenten- en klachtenafhandeling: meldingen of storingen van klanten/gebruikers verzamelen om callcenter te ontlasten.
  • Training/quiz/enquête (customer surveys)
   Nodig medewerkers of klanten uit om aantal vragen te beantwoorden en/of mening te geven.
  • Verlofaanvragen
   Medewerkers kunnen eenvoudig verlofaanvragen indienen en/of doktersbezoeken aankondigen. De aanvragen komen direct binnen bij de eigen manager en/of personeelszaken.
  • Digitale documenten/brochures/bouwtekeningen onderweg
   Digitale documenten/brochures/bouwtekeningen meenemen onderweg (altijd up to date) in plaats van papieren versies die meegesjouwd, vervangen en uiteindelijk weggegooid moeten worden.
  • Uw eigen formulier in uw eigen huisstijl?
   Formulieren die exact aansluiten op uw bedfrijfsprocessen, in uw eigen huisstijl en indien gewenst met de mogelijkheid om een handtekening te plaatsen. De gebruiker/klant ziet op de tablet het formulier zoals het er op papier ook zou uitzien, met daaronder een leeg vlak waarin de handtekening geplaatst kan worden. Het resultaat is een ondertekend Word-document op kantoor. Een kopie kan direct worden doorgestuurd naar de klant.

   Een nieuw formulier laten ontwikkelen is niet duur, omdat er in 99% van de gevallen geen software-aanpassing noodzakelijk is. Een eenvoudig formulier kan in een halve dag gerealiseerd worden. I2R formulieren zijn vergelijkbaar met afzonderlijke "native Apps", voor een fractie van de kosten, zonder dat gebruikers een nieuwe App of updates hoeven te installeren. Nieuwe formulieren kunnen worden uitgerold naar uw (mobiele) gebruikers door ze aan het profiel van de relevante medewerkers toe te voegen in de I2R web-applicatie. Op dezelfde wijze kunt u ook formulieren verwijderen. U beheert wat uw medewerkers kunnen doen of niet. (Eenvoudig en zonder gebruik van de Google Play Store uitsluitend op Europese servers).
 • Inspect 2 report helpt medewerkers/klanten/gebruikers in vele domeinen die in meer of mindere mate mobiel zijn. Zij kunnen met minimale instructie direct aan de slag met een bestaande Android telefoon/tablet. Gebruikers kunnen alle formulieren gebruiken, die in de I2R web-applicatie aan hun toestel (profiel) zijn gekoppeld.

  In een aantal eenvoudige stappen kan een medewerker gegevens invoeren, d.m.v. configureerbare keuzelijsten, toevoegen van foto's en indien noodzakelijk: via vrije tekstinvoer. Razendsnel ontvangt u op kantoor een rapport gegenereerd in uw eigen huisstijl.

  Gebruikers kunnen zijn:
  • Buitendienst monteurs
   Bij veel onderhoud zijn keuringen noodzakelijk t.b.v. certificering, conditiemetingen en/of meerjarenbegrotingen (van de klant). Monteurs kunnen tevens nieuwe business genereren door alert en op tijd achterstallig onderhoud of installaties zonder onderhoudscontract te signaleren. Des te eenvoudiger/sneller de monteur dit kan doen, des te minder de monteur dit als storend ervaart voor zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden.

   Bouwtekeningen, handleidingen, verkoopbrochures en zelfs demonstratievideo's kunnen via een tablet worden ontsloten ter vervanging van papieren ordners of ter ondersteuning van het verkoopverhaal richting de klant.
  • Arbo en Milieudeskundige (WVGM)
   Rapporteer over gevaarlijke/onveilige situaties, bijna ongelukken/incidenten, onveilige handelingen, verontreiningingen, milieuschade of ongewenste blootstellingen etc.

   De verzamelde data kan in een Excel-bestand of ander formaat worden verzameld en worden geëxporteerd t.b.v. analyse op kantoor of import in andere software systemen.
  • Inspecteurs fabricage/montage
   Een productieprocess kent verschillende milestones en keuringsmomenten, die helpen de kwaliteit te waarborgen en binnen budget en planning te blijven. Op het bedrijfsterrein of binnen de productiehal kan de verantwoordelijke manager/inspecteur eenvoudig via een tablet de noodzakelijke informatie verzamelen, die vervolgens door de binnendienst op kantoor verder verwerkt kan worden.
  • Overige medewerkers binnen uw bedrijf
   Bijvoorbeeld om verlof/doktersbezoek aan te kondigen of gevaarlijke situaties op het bedrijfsterrein of een werkplaats te rapporteren.
  • Klanten/gebruikers
   Geef klanten de mogelijkheid om op een leuke hippe manier uw producten of diensten te reviewen en feedback te geven. U ontvangt kostbare informatie over de wensen/verwachtingen van uw klanten en uw klanten voelen zich serieus genomen.

   Het is ook mogelijk om klanten op deze manier storingen/incidenten te laten melden ter ontlasting van uw callcenter/eerste lijn support medewerkers.
  • Meetstations/IoT sensoren
   GenerExe IT heeft veel ervaring met Internet Of Things (IoT) meetstations, die continu metingen verzamelen en zowel lokaal als in een I2R database opslaan. De metingen kunnen daarna visueel inzichtelijk gemaakt worden in browser of op mobiel. (Denk aan grafieken/diagrammen met instelbare meetperioden).
 • Op kantoor kunnen de (binnendienst)medewerkers de door mobiele medewerkers geproduceerde informatie op verschillende manieren ontvangen/verwerken:
  • Ontvang rapportage in email
   Eenvoudige email met rapportage in Word of PDF-document (inclusief foto's en handtekening) naar in te stellen email-adressen: meldingen/rapportages belanden bij de juiste personen. Integratie met een Exchange server of Office 365 is ook mogelijk, zodat uw klanten direct een kopie van een ondertekende overeenkomst ontvangen, verzonden vanuit uw eigen verkoopafdeling.
  • Voeg informatie toe aan een Excel-bestand
   Elke inspectie voegt een regel toe aan een centraal (downloadbaar) Excel-bestand. Hierdoor is het eenvoudig om analyses uit te voeren over meerdere installaties/inspecties in een bepaalde tijdsperiode.
  • Automatisch opslaan/importeren in bestaande software-pakketten
   Bijvoorbeeld het aanroepen van webservices om inspectie volautomatisch te importeren in bv. SAP, SharePoint of Salesforce.com. Het is ook mogelijk om periodiek mutatie-bestanden te genereren (Excel/CSV/XML), die door uw bestaande IT-software geïmporteerd/verwerkt wordt.
  • Archiveren in Cloud of objecten-database; overzichten als Excel te downloaden
   Toevoegen aan eigen objecten-database in de I2R Cloud. Overzichten zijn per klant/contract te downloaden in Excel-bestanden. (Zie optionele beheermodule bij "Uitbreidingen"). Opslag in derden Cloud-opslagdiensten zoals van Google Drive, Dropbox of Strato HiDrive kan ook.

  Managers/beheerders kunnen eenvoudig controleren wie welke formulieren mag gebruiken en monitoren wie welke formulieren op welk tijdstip daadwerkelijk heeft gebruikt:
  • Autorisatie (buitendienst) toestellen
   Autoriseren van gebruikers/telefoons kan eenvoudig via de I2R web-applicatie.
  • Samenstellen van gebruikersprofielen
   Verschillende gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt en uitgedeeld, waarin alleen formulieren voorkomen die relevant zijn voor de functie/rol van de betreffende gebruiker.
  • Routering van de geproduceerde rapporten/data
   In elke gebruikersprofiel, kunt u per formulier instellen naar welk email-adres geproduceerde informatie gestuurd moet worden.
  • Statistieken inzien/downloaden
   Statistieken kunnen worden ingezien, waarmee de activiteiten van de buitendienst medewerkers kunnen worden gevolgd en worden gedownload in Excel-bestanden.
  • Beheer installaties/objecten
   Indien gebruik wordt gemaakt van de objecten/klanten-database, dan kunnen mutaties hier worden ingezien/aangepast. Voor specifieke klanten/installaties/objecten kunnen geschreven instructies worden ingevoerd die buitendienst-medewerkers ter plaatse gepresenteerd zullen krijgen.
 • Beschikbare uitbreidingsmodules:
  • Object/installatie beheermodule
   Een optionele module, waarmee u kerngegevens van uw klanten/installaties, kunt opslaan, inzien en muteren vanuit de backoffice via de I2R web-applicatie EN uw mobiele Android-toestel. Alle inspecties/rapporten/bestellingen/offertes zullen aan de juiste installatie gekoppeld worden. Er ontstaat een opvraagbare historie van de installatie in de I2R Cloud en/of uw backoffice database. Tevens is er dan de mogelijkheid om rapportages/statistieken te genereren voor groepen van installaties (bv. van een grote klant).
  • QR-codestickers
   De mogelijkheid om QR-codestickers op objecten/installaties te plaatsen en te scannen, waardoor gegevens van een installatie direct na een scan met de camera van het mobiele toestel, op het scherm worden getoond. Het objectnummer hoeft dan niet via het touchscreen-toetsenbord te worden ingevoerd. Dat scheelt tijd en typefouten. Na de scan wordt de objectinformatie automatisch uit de object/installatie beheermodule opgehaald. Zaken als voorraadbeheer worden hiermee ook mogelijk.

   In de I2R web-applicatie kunnen -in de object/installatie beheermodule- objecten van verschillende klanten worden opgeslagen, opgezocht, getoond en gemuteerd worden. Hier wordt ook de QR-code van het objectnummer getoond, waardoor deze bijvoorbeeld eenvoudig gekopieerd kan worden ten behoeve van een te printen sticker die daarna op het object geplakt kan worden.
  • Handtekening module
   De mogelijkheid om een handtekening te plaatsen op een tablet-touchscreen onder de digitale weergave van een formulier/overeenkomst. (Een klant kan direct toestemming/opdracht geven, waardoor het offerte-traject op kantoor ingekort wordt).
  • Collaboration module
   Mobiele medewerkers kunnen formulieren mobiel naar elkaar doorsturen en samen completeren bv. tussen junior- en seniormedewerkers alsmede backoffice engineers.
  • Maatwerkoplossingen
   Bijvoorbeeld automatisch (bundel-)offertes genereren voor grotere key-accounts op basis van meerdere databronnen/installaties en meerdere ingediende inspecties van 1 of meer eindklanten. Ook interfaces naar uw bestaande IT-systemen op kantoor of aangepaste formulieren in uw eigen huisstijl ter ondersteuning van uw eigen bedrijfsprocessen behoort tot de mogelijkheden.

  Binnenkort ook beschikbaar:
  • Tracking module
   Het is mogelijk om de lokatie van de mobiele gebruiker te volgen of vast te leggen op het moment van uitvoeren van de inspectie. Tijdstip en lokatie kunnen in de backoffice op een kaart (google-maps) bekeken worden.
  • Callcenter module
   Binnenkort komt een module beschikbaar, waarmee klanten/gebruikers mobiel incidenten kunnen indienen, die op basis van urgentie gesorteerd worden en gebalanceerd aan 1 of meer callcenter-medewerkers worden gepresenteerd via nieuwe schermen in de I2R web-applicatie. Op deze manier belasten laag-urgente meldingen de callcenter medewerkers minder tijdens piekmomenten, resulterend in een lagere callcenter bezetting en lagere kosten.
  • Toets/studenten volgsysteem
   Binnenkort komt een module beschikbaar, waarmee u medewerkers kunt uitnodigen om een aantal vragen te beantwoorden of een eenvoudige toets te maken. De resultaten/scores worden bewaard per medewerker, waardoor een historie ontstaat en voortgang kan worden gemeten. Overzichten kunnen per persoon of afdeling worden ingezien en gedownload als Excel-bestand. Sociale en competitieve spelelementen stimuleren gebruik in een groep. Tijdens een borrel/bedrijfsuitje kunt u er ook positieve/ludieke aandacht aan geven door bv. een verkiezing van de "slimste collega" en/of een ludieke prijsuitreiking.
  • IoT - Internet of Things
   Naast het handmatig verzamelen van informatie via een Android-toestel, is het ook mogelijk om automatisch te meten. Een goedkoop meetstation (een kleine embedded computer module met bijvoorbeeld een Wifi verbinding) kan worden uitgerust met de door uw gewenste opnemers/sensoren. Deze voert continue (24/7) metingen uit die zowel lokaal als in de I2R cloud worden opgeslagen. U kunt de metingen via de I2R web-applicatie inzien in overzichtelijke grafieken of de metingen downloaden (bv. als Excel-bestand). Ook is het mogelijk om alarmen in te stellen, die een bericht naar u versturen bij overschrijding van instelbare meetwaarden. In overleg is het ook mogelijk om een directe interface met uw eigen IT-systemen te realiseren.
  • Uw eigen idee?
   De mogelijkeheden met I2R zijn enorm. Door de lage kosten en korte ontwikkeltijd van een formulier, is het rendabel om ook voor korte/éénmalige campagnes een I2R formulier te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan informatievoorziening op een evenementlocatie of de mogelijkheid voor bezoekers/klanten om feedback te geven nadat het bezoek is afgerond.
 • Voordelen van I2R:
  • Razendsnelle verwerking: binnen 1 minuut bij de juiste persoon!
   Invoer van informatie kan sneller d.m.v. dynamische keuzelijsten en overzichtelijke stappen. Na indienen wordt de informatie binnen 1 minuut verwerkt en verzonden naar de gekozen ontvanger (bv. via email of een interface naar een bestaand IT-systeem). Geen vertragingen door papieren post.
  • Hogere kwaliteit: uniform melden met minder fouten.
   Uniforme formulieren worden gevalideerd op legitieme invoer. Waar mogelijk worden keuzelijsten gebruikt om sneller te kunnen kiezen uit enkel legitieme antwoorden. Niet langer handgeschreven informatie overtypen. Geen fouten/vertraging meer door onleesbaar handschrift.
  • Laag dataverbruik: 3G verbinding is voldoende
   De I2R App verbruikt relatief weinig data/bandbreedte. Dit komt omdat de berichten die tussen de I2R App en I2R servers worden uitgewisseld erg klein zijn in vergelijking met andere oplossingen. Hierdoor bespaart u kosten op uw data-abonnementen en volstaat een 3G netwerk.
  • Goedkoper: direct besparen!
   Minder papier (dat periodiek vervangen moet worden na bv. een prijs/product-wijziging), laag dataverbruik, snellere verwerking (minder arbeidsuren) en betere en professionelere presentaties richting de klant (bv. d.m.v. van geproduceerde overzichten of bij verkoop m.b.v. tablet) levert geld op!
  • Snel/eenvoudig uit te rollen: direct aan de slag!
   In de meeste gevallen kunnen uw mobiele medewerkers binnen 2 weken na opdrachtverstrekking met een oplossing aan de slag op standaard Android telefoons/tablets. Indien u geen of heel eenvoudige maatwerkformulieren gebruikt, dan kan het ook sneller.
  • Uitbreidbaar: extra modules of maatwerkformulieren in uw eigen huisstijl
   Er zijn verschillende uitbreidings modules beschikbaar. Er kunnen formulieren ontworpen worden die exact aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Documenten kunnen geproduceerd worden in uw eigen huisstijl. Eventueel met handtekening van klant of opdrachtgever.
  • Veiliger: geen losse papieren; beveiligde verbindingen; Europese infrastructuur.
   Uw gegevens worden over beveiligde verbindingen getransporteerd en op Europese servers opgeslagen; updates worden via eigen servers verspreid; de Google Play store wordt niet gebruikt. Daarnaast hoeven mobiele medewerkers minder papieren documenten, naslagwerken etc mee te nemen als ze onderweg zijn.
  • Objecten/installatie-database: beheer van objecten/installaties (bv. t.b.v. onderhoud)
   I2R beschikt over een objecten-database, waarin klanten/objecten (bv. installaties) kunnen worden beheerd. Formulieren -zoals installatiekeuringen- kunnen in deze database aan de juiste installatie gekoppeld worden. Op deze manier onstaat er een (onderhouds)historie. Hiervan kunnen per klant overzichten gegenereerd worden. Mutaties kunnen daarnaast geëxporteerd worden (om bv. met soortgelijke informatie in uw bestaande systemen te synchroniseren). Alle objectinformatie is zowel via de I2R App mobiel als op kantoor via de I2R web-applicatie in te zien en te muteren.
  • Aanvulling op bestaande IT-systemen: I2R als flexibele schil!
   I2R kan uw bestaande software-systemen aanvullen, als deze op mobiel vlak tekort schieten. Mogelijk beschikt u op kantoor reeds over IT-oplossingen die daar prima functioneren, maar nog niet (eenvoudig) mobiel zijn te benaderen op een manier die voor uw buitendienst handig/effectief is. Ze bestaan immers al langer, zijn groot geworden, waardoor veranderingen meer tijd vergen. Voorheen was dat geen punt of geen optie, maar omdat tegenwoordig bijna iedereen over een smartphone of tablet beschikt en er vaker mobiel wordt gewerkt, is hier veel winst te behalen.

   I2R kan in veel gevallen bestaande systemen aanvullen/complementeren, zodat ook de workflows van mobiele buitendienst-mederwerkers effectiever zijn te integreren met de backoffice informatiesystemen. I2R kan eenvoudig worden aangepast om informatie te leveren aan uw bestaande software-pakketten. Bijvoorbeeld via export bestanden (excel/csv/xml) of een directe interface (web-service). Zulke uitwisselingen zijn reeds gerealiseerd met SAP, SharePoint, SalesForce en diverse Cloud-opslagdiensten. Informeer naar de mogelijkheden!

   Samengevat: I2R kan de flexibele schil zijn, waarmee uw buitendienst zich snel/slagvaardig aan de business buiten de deur kan aanpassen als aanvulling op uw huidige bewezen legacy-systemen!
 • Voor I2R betaalt u een vast bedrag per toestel per maand. Hiermee kunt u gebruik maken van bestaande formulieren. Tevens krijgt u een toegangs-account voor de I2R web-applicatie, waarmee u gebruikers kunt autoriseren, formulieren kunt toekennen/uitdelen aan specifieke gebruikers/rollen en overzichten/statistieken kunt inzien/downloaden.

  De toestelprijs per maand is afhankelijk van het aantal gebruikers. Des te meer gebruikers des te hoger de korting. Hieronder vindt u de richtprijzen.
  • 1 - 100 gebruikers
   €11,00 per toestel per maand   Nu tijdelijke promotie-actie: €8,50!
   Inclusief gratis gebruik van bestaande algemene formulieren.
   Inclusief indienen van maximaal 400 formulieren per toestel per maand.
   Inclusief 1 beheer-account voor de I2R web-applicatie.
  • 100 - 500 gebruikers
   €8,50 per toestel per maand   Nu tijdelijke promotie-actie: €6,00!
   Inclusief gratis gebruik van bestaande algemene formulieren.
   Inclusief 1 gratis maatwerkformulier in uw eigen huisstijl. (Zonder gebruik van de objecten/installatie/materiaal database).
   Inclusief indienen van maximaal 600 formulieren per toestel per maand.
   Inclusief 5 beheer-accounts voor de I2R web-applicatie.
  • 500 - 1000 gebruikers
   €6,00 per toestel per maand   Nu tijdelijke promotie-actie: €4,00!
   Inclusief gratis gebruik van bestaande algemene formulieren.
   Inclusief 2 gratis maatwerkformulier in uw eigen huisstijl. (Zonder gebruik van de objecten/installatie/materiaal database).
   Inclusief ongelimiteerd aantal formulieren indienen per toestel.
   Inclusief 10 beheer-accounts voor de I2R web-applicatie.
  • 1000+ gebruikers
   €4,00 per toestel per maand   Nu tijdelijke promotie-actie: €3,00!
   Inclusief gratis gebruik van bestaande algemene formulieren.
   Inclusief 3 gratis maatwerkformulier in uw eigen huisstijl. (Zonder gebruik van de objecten/installatie database).
   Inclusief ongelimiteerd aantal formulieren indienen per toestel.
   Inclusief 15 beheer-accounts voor de I2R web-applicatie.

  Maatwerkformulieren in uw eigen huisstijl en aangepast aan uw eigen bedrijfsprocessen, ontwikkelen we met u in overleg. De grootte/complexiteit is bepalend voor de kostprijs. Een eenvoudig formulier kan in een halve dag gerealiseerd worden. Indien het een algemeen herbruikbaar formulier betreft, dan kunnen we u ook een aantrekkelijke korting aanbieden.

  Aan bepaalde uitbreidingsmodules zijn extra kosten verbonden (zoals voor het éénmalig inrichten van een objecten-database en het vullen van de materialen/onderdelen-database t.b.v. het winkelmandje van bijvoorbeeld een bestelling/opname/offerte-aanmaak formulier). Na overleg kunnen we de hoeveelheid werk inschatten en een kostprijs bepalen.
 • Hieronder vindt u veel gestelde vragen:

  Over installatie van de I2R App:
  • Met welke telefoons/tablets werkt I2R?
   I2R werkt op alle Android-toestellen met minimaal versie 2.3 van Android (Gingerbread), 1mb RAM geheugen en bij voorkeur 8gb flash geheugen. Verder moet het toestel een SIM-card hebben. Wifi-only tablets zijn niet geschikt, omdat deze geen uniek IMEI nummer hebben. U kunt wel van de Wifi-verbinding gebruik maken om toegang tot het internet te verkijgen en op die manier bundelkosten te besparen. Veel van onze gebruikers gebruiken Samsung Galaxy toestellen en ASUS Fonepad tablets. Mocht u toch problemen ondervinden, laat het ons dan weten!
  • Werkt I2R op zowel telefoons als tablets?
   I2R werkt op beide. Veel gebruikers bezitten reeds een Android smartphone. Hierdoor is invoer van I2R laagdrempelig/goedkoop. Voor sommige toepassingen is een (kleine 7 of 8inch) tablet geschikter: bv. als naslagwerken (PDF documenten) ingezien moeten worden of gebruik wordt gemaakt van de handtekening module. In dat geval wordt een digitale weergave van het document zoveel mogelijk op ware grote getoond aan de klant, zodat deze "ziet wat hij ondertekent". Bij gebruik in de verkoop, waarbij demonstratiefilms of brochures getoond moeten kunnen worden, betaald het grotere scherm zich ook snel terug. Een goede bruikbare tablet (met minimaal 3G verbinding) hoeft niet meer dan 250Euro te kosten. Bijvoorbeeld de Asus Fonepad.
  • Waarom heeft de I2R App toegang nodig tot "Telefoonstatus en id"?
   Om toegang te krijgen tot het unieke 15 cijferige IMEI nummer van het toestel. Dit nummer wordt gebruikt om het toestel op de servers te identificeren en te controleren of het geautoriseerd is voor de gebruikte formulieren. U kunt dit nummer op een toestel zelf opvragen door het volgende nummer te "bellen" (hieraan zijn geen belkosten verbonden): *#06#. (Alleen de eerste 15 cijfers van het IMEI nummer zijn relevant).
  • Waarom heeft de I2R App toegang nodig tot "Direct telefoonnummers bellen"?
   Als u gebruik wenst te maken van de "Collaboration module", dan kunt u formulieren naar elkaar doorsturen en samen voltooien. Hierbij is het mogelijk om met 1 druk op de knop de afzender te bellen om even snel te overleggen. De App heeft hiervoor toestemming nodig om te "mogen bellen". De App zal alleen bellen indien u daar expliciet voor kiest in de App.
  • Het installeren lukt niet. Wat kan ik doen?
   Het toestel moet minimaal Android versie 2.3 draaien en over een SIM-card beschikken. (Communicatie met het internet mag echter ook via Wifi plaatsvinden). In de Android instellingen dient u bij 'Beveiliging' (soms ook wel 'Schermvergr. en beveilig.' genoemd) "Onbekende bronnen" aan te vinken. (Dit is nodig, omdat I2R via eigen servers werkt. Zie ook de vraag hierover onder "Overige vragen"). Na installatie is het verplicht om de instellingen (naam en email) in te voeren. Mocht het installeren onverhoopt niet lukken, dan verzoeken we u om het merk/type toestel en de versie van Android naar i2r@generexe.nl te sturen.
  • De App is geïnstalleerd, maar na opstarten en invullen van de instellingen, verschijnt er een popup venster met de tekst: 'App is niet geautoriseerd. Verstuur email met autorisatie vezoek'. Wat betekent dit?
   Het toestel wordt niet door een I2R server herkend als "geautoriseerd". Mogelijk heeft u een type-fout gemaakt bij het invullen van het email-adres in de instellingen. Dit moet exact overeenkomen met het emailadres dat u op het aanvraagformulier (via de "Probeer nu" knop) had ingevuld. Gebruik de terug-knop van het Android-toestel om de popup te verwijderen en daarna de menu-knop om naar de "Instellingen" van de I2R App te gaan. Controleer hier het email-adres. Gebruik daarna de terug-knop om naar de startpagina te gaan. Als er een internetverbinding is dan zou nu een welkomstbericht moeten verschijnen. Als dit niet gebeurt, ga dan naar het menu van de startpagina en kies "Afsluiten". Start de App hierna opnieuw op. Als dit het probleem niet verhelpt, dan verzoeken we u om het merk/type toestel en de versie van Android naar i2r@generexe.nl te sturen.

  Over veiligheid:
  • Waar worden gegevens opgeslagen/verwerkt?
   De I2R servers staan in datacenters in Duitsland. De Duitse privacy-wetgeving behoort tot de strengste in de wereld. De I2R App wordt via eigen servers uitgerold en niet via de publieke Google Play Store.
  • Kan de verbinding worden afgeluisterd?
   De data wordt onderweg encrypted. Alleen toestellen met geautoriseerde IMEI nummers worden toegelaten op het I2R netwerk. Toegang vanaf buitenlandse IP-adressen wordt geblokkeerd.
  • Hoe kan ik misbruik voorkomen?
   Gebruik nooit onbeveiligde open/gratis Wifi netwerken. U kunt zelf toestellen autoriseren of deactiveren via de web-applicatie. Gebruikers dienen verlies/diefstal van een toestel zo snel mogelijk te melden bij beheerders of bij ons via i2r@generexe.nl. Vermeld hierbij de naam van u bedrijf en uw eigen naam en indien mogelijk het telefoonnummer en IMEI van het toestel waarop I2R is geïnstalleerd.
  • Wat wordt er verder gedaan om misbruik te voorkomen?
   Het I2R netwerk en de servers worden continue gemonitored. Daarnaast worden buitenlandse IP-adressen geblokkeerd. We zijn trots te kunnen melden dat er de afgelopen 2 jaar vrijwel geen merkbare vertragingen in de dienstverlening zijn opgetreden!

  Over gebruik:
  • Ik heb in de I2R App een formulier ingevuld, maar nu heb ik geen internetverbinding. Wat moet ik doen?
   U kunt het formulier gewoon insturen door op de "Verstuur" knop te drukken. De I2R App zal bij het ontbreken van een internetverbinding het formulier opslaan. Als de App later opnieuw wordt opgestart, dan zullen alle opgeslagen formulieren -die nog niet verstuurd zijn- alsnog worden verstuurd. (Daarna worden de formulieren van het toestel verwijderd).

   Indien een formulier toegang tot de objecten-database nodig heeft of indien er een handtekening pagina getoond moet worden, dan is een internetverbinding wel noodzakelijk. Als u zich binnen in een gebouw bevindt, dan kunt u zich het beste naar een raam of buitendeur begeven om te zien of daar een betere dekking aanwezig is.
  • Ik probeer een foto toe te voegen, waarna de App zegt dat deze te groot is. De camera resolutie lijkt niet lager te kunnen. Wat moet ik doen?
   Bij grotere foto's neemt het data-gebruik toe ten koste van uw data-bundel. De tijd die nodig is om grotere foto's over te zenden is ook langer, waardoor de kans op een onderbreking en retry groter wordt bij een matige verbinding (in buitengebied of in gebouw met slechte dekking). Daarom adviseert de App de gebruiker om de camera op een lagere resolutie (minder pixels) in te stellen. Voor het beoogde resultaat is dat vrijwel nooit een probleem. Dit kan meestal in de (geavanceerde) instellingen van een camera App. Echter in sommige versies van Android kan de standaard camera App geen foto's met lagere resoluties maken. In dat geval is het aan te raden om een (gratis) alternatieve camera App uit de Google Play Store te installeren. We adviseren "Camera MX". In de geavanceerde instellingen van deze App zijn alle mogelijke resoluties te kiezen.
  • Ik wil objectnummers via QR-codes scannen. Hoe werkt dat?
   Op de startpagina van de App ziet u rechts bovenin -naast het invulveld voor het objectnummer- een knopje met een QR-code afbeelding erin. De eerste keer dat u hier op klikt, wordt u gevraagd om een gratis QR-code scanner App van 'ZXing Team' te installeren. U wordt hiervoor doorgestuurd naar de Google Play Store. Na installatie van deze App gebruikt u de Android terug-knop om naar de I2R App terug te keren. Als u nu opnieuw op het QR-code knopje drukt, dan zal de scanner App openen en direct naar QR-codes zoeken in het camera-beeld. Na een succesvolle scan wordt het eerste formulier geopend voor het betreffende objectnummer. Als u via de Android terug-knop (of "Opnieuw" knop links bovenin) terugkeert naar de startpagina, dan ziet u dat er automatisch een objectnummer is ingevuld.

   Dit nummer wordt getoond op geproduceerde documenten (die via de email worden verstuurd), maar ook gebruikt om bijvoorbeeld installatie gegevens en klant gegevens uit de objecten-database te halen/tonen en te gebruiken om formulieren automatisch in te vullen. Het voorbeeldformulier 'Opdracht/bestelling' laat zien hoe dat resulteert in minder invoer van gegevens (en dus ook minder fouten). Probeert u bijvoorbeeld de volgende QR-code eens te scannen:

   In de I2R web-applicatie (niet deel van de demo) kunnen objecten/installaties van verschillende klanten worden opgeslagen, opgezocht, getoond en gemuteerd worden. Hier wordt ook de QR-code van het objectnummer getoond, waardoor deze bijvoorbeeld eenvoudig gekopieerd kan worden ten behoeve van een te printen sticker die op het object/installatie geplakt kan worden.
  Overige vragen:
  • Mijn bedrijf gebruikt andere formulieren dan ik op deze website kan vinden. Is het mogelijk deze toe te voegen?
   Nieuwe formulieren -met uw eigen layout en in uw eigen huisstijl- kunnen goedkoop ontwikkeld worden. Afhankelijk van het aantal toestellen in uw abonnement kan het zijn dat de ontwikkeling van 1 of meer maatwerkformulieren is inbegrepen (gratis). Indien het algemene herbruikbare formulieren betreft, dan kunnen we u ook een aantrekkelijke korting aanbieden. In alle gevallen bent u vele malen goedkoper uit vergeleken met losse App ontwikkeling. Neem contact op via i2r@generexe.nl om te vernemen wat de mogelijkheden zijn!
  • Waarom wordt de I2R App niet via de Google Play store aangeboden?
   De Google Play Store is bedoelt voor verkoop van standaard functionaliteit aan grote aantallen consumenten (kwantiteit). Een prijsstelling van enkele Euro's is mogelijk als heel veel gebruikers zitten te wachten op een App met standaard functionaliteit. Inspect 2 report streeft niet naar "standaard", maar naar kwaliteit en maatwerk voor met name bedrijven/industriële partners. Daarnaast wordt I2R via eigen servers in Duitsland gehost. De Duitse privacy-wetgeving behoort tot de strengste in de wereld.


 • Inspect 2 Report is een product van GenerExe IT.

  Voor meer informatie, vragen, ideeën of voorstellen,
  kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Via email: i2r@generexe.nl
  Telefoon: 023-8222735
  Mobiel: 06-13246559

  GenerExe IT hanteert de Algemene Voorwaarden van de FENIT zoals gedeponeerd de dato 3 juni 2003 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. BTW nummer: NL1911.20.480.B01

 • U kunt de mogelijkheden van Inspect2Report geheel vrijblijvend direct uitproberen. De demonstratie module bevat diverse formulieren die verschillende toepassingen en modules demonstreren. (Zie ook hieronder bij 'Toelichting voorbeeld formulieren...'). Maatwerkformulieren -specifiek voor uw bedrijf- zijn eenvoudig toe te voegen.

  Na het indienen van het formulier hieronder ontvangt u binnen een minuut de I2R App in uw email. U kunt diverse formulieren uitproberen. Geproduceerde documenten ontvangt u op hetzelfde emailadres.

  CAPTCHA
  • Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?
   Na insturen, ontvangt u een email met daarin een bijlage met de Inspect2Report App. (Een zogenaamd "apk" bestand).
   1. Stuur de email door naar het Android-toestel van u keuze.
   2. Ga naar de instellingen van het toestel en sta bij de rubriek "Beveiliging" (of "Schermvergr. en beveilig.") installatie vanaf "Onbekende bronnen" toe.
   3. Open de email met het apk-bestand in de bijlage. "Klik" op het apk bestand om de bijlage te installeren. De App wordt nu geïnstalleerd.
   4. U dient nu eerst de instellingen (naam en email) van de App in te vullen. Het email-adres dient overeen te komen met de email die u in het formulier hierboven hebt ingegeven. Gebruik de terug-knop van het Android-toestel om de instellingen pagina te verlaten.
   5. Nu kunt u de formulieren uitproberen. Zie hieronder voor uitleg van de diverse voorbeelden. Geproduceerde formulieren/resultaten worden -binnen 1 minuut na indienen- naar het zelfde email-adres gestuurd dat hierboven in het formulier is ingevuld. (In de productie-omgeving kunnen per formulier aparte email-adressen worden gekozen).
   Mocht het installeren niet lukken, kijk dan eens in de FAQ of stuur ons een email met daarin het type toestel dat u gebruikt en de versie van Android die daarop geïnstalleerd is.
  • Toelichting voorbeeld formulieren die uitgeprobeerd kunnen worden.
   De demonstratie module bevat de volgende formulieren:
   1. Bouwplaats gereed inspectie: Simpele checklist om te controleren of aan voorwaarden/afspraken is voldaan, alvorens installatiewerk aan te vangen. Inclusief toevoegen van foto's van eventuele afwijkingen. Resulteert in email met huisstijl Word-document in bijlage. De foto's zijn in het Word-document zelf opgenomen.
   2. VGM incident: Eenvoudig en snel incidenten rapporteren; resulteert in email met omschrijving en foto in bijlage.
   3. Voorraad bestelling: Simpele mogelijkheid voor mobiele medewerkers/monteurs om voorraad/materiaal aan te vullen. Artikelen kunnen vrij ingevuld worden. (Zie het formulier 'Opdracht/bestelling' voor een voorbeeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste prijzen uit een artikel/voorraad database). Resulteert in email met CSV/Excel bestand in bijlage.
   4. Verlof aanvraag: Simpel/snel verlof aanvragen insturen, ondertekend door werknemer; resulteert in ondertekend Word-document.
   5. Actielijst VCA (pdf): Demonstreert hoe PDF documenten op tablet getoond kunnen worden (via veilige verbinding met een I2R server). Papieren versies zijn niet langer nodig. Altijd de juiste versie van een document als je onderweg bent, gericht op jouw specifieke gebruikers-rol. Op zelfde wijze kunnen ook films (MP4) getoond worden bv ter ondersteuning van verkoop bij klantcontacten.
   6. Vervang installatie: Genereer leads door vervanging van oude installaties voor te stellen; opname van maten/situatie, inclusief foto's; resulteert in huisstijl Word-document waarmee backoffice engineers maatwerkoffertes kunnen samenstellen.
   7. Opdracht/bestelling: Uitgebreide offerte opstellen op basis van actuele onderdelen/prijzen met inachtneming van prijsafspraken/contracten. Onderdelen/prijzen zijn fictief in deze demo. Indien een objectnummer (bv. 12345678) op de startpagina wordt ingevoerd (met de hand of via QR-code scan), dan wordt objectinformatie (zoals type installatie, adres klant) uit de objecten-database gehaald en gebruikt om invulvelden direct in te vullen. Hierdoor hoeft minder informatie handmatig te worden ingevoerd en worden er minder fouten gemaakt. Formulier kan worden ondertekend door klant. Resulteert in email met bijlagen van eventueel gemaakte foto's en de ondertekende opdracht als Word-document.
   8. VCA informatie (website): Demonstreert hoe relevante websites direct vanuit I2R geopend kunnen worden. De URL's worden centraal op server beheerd.
   9. Klant tevredenheid: Demonstreert hoe u eenvoudig en snel feedback van klanten, gebruikers of bezoekers kunt verzamelen.
   TIP: het objectnummer op de startpagina van de I2R App kan ook worden ingelezen via een QR-code. Hiervoor kunt u het knopje gebruiken dat rechts van het invulveld voor het objectnummer staat. Bij deze demonstratie wordt na de scan automatisch het eerste formulier in de lijst geopend. Probeer bijvoorbeeld onderstaande QR-code! (Merk op: U wordt gevraagd om een QR-code scanner App van 'ZXing Team' te installeren. Zie hiervoor ook de FAQ-tab).


  • Hoe daarna verder?
   Is uw interesse gewekt? Heeft u vragen? Ondervindt u problemen? Neem dan alstublieft contact op via i2r@generexe.nl of bel 023-8222735. We helpen u graag verder!